Профил - Софт ООД
 

Софтуер за счетоводство, хотел, ресторант, аптеки ....

2.

Софтуер за верига аптеки

със склад -

PharmProfile

и

DrugProfile

Контакти
Ценова листа
Продукти и услуги
Новости
Начало
Основни функции на системата

1.

Централен аптечен склад


        - работа с неограничен брой складове /фирми/
        - работа с до 30 аптеки /оптимизация за 15/
        - ръчно или автоматично въвеждане на доставка на стоки
        - ръчно или автоматично разпределение към аптека
        - отпечатване на баркод етикети за разпределените стоки
        - списък с карти за намаления /справки за рождени и имени дни/
        - неограничен брой артикули в ценова листа /свободна продажба и по НЗОК/
        - автоматично изтегляне и обединяване на заявки за доставка от аптеките
        - автоматично насочване на заявените стоки към съответен доставчик по определени
           критерии /цени, откази/
        - автоматично изпращане на заявката към доставчик /през софтуер на доставчика
           или чрез имейли/
        - онлайн справка за наличност на избран артикул в аптеките
        - вътрешна поща /изпращане на съобщение от централен склад към избрани аптеки/
        - богат набор от менажерски и счетоводни справки
        - експорт на документите за доставка към счетоводен софтуер
        - модул "Лото" - за избор на печеливши клиентски карти

2.

Аптечен софтуер


        - ръчно или автоматично въвеждане на доставка на стоки
        - отпечатване на баркод етикети за доставените стоки
        - работа с карти за намаления /отстъпки за рождени и имени дни/
        - неограничен брой артикули в ценова листа /свободна продажба и по НЗОК/
        - автоматично генериране на заявки за доставка в определени часове
        - маркиране на спешна заявка, отлагане на заявка за дата
        - отлагане на въвеждането на рецепта за дата
        - онлайн справка за наличност на избран артикул в останалите аптеки и в склада
        - нотификации при получаване на доставка от склада, промяна на цени, съобщение
          от централен склад
        - автоматично генериране на периоди и актуализации от сайта на НЗОК
        - работа с баркод скенери и касови апарати в режим "Фискален принтер"
        - различни типове продажба с автоматично попълване на рецепта по НЗОК
          /при вече въведени данни на пациента, обработката на рецептата се извършва
          за не повече от минута/
        - проверка за налични заместители /от същата ХТ група/
        - продажба на цели опаковки и съставни единици
        - акумулиране на сумата за плащане при обработка на повече от една рецепта
          на пациент
        - възможност за добавяне на свободна продажба към продажба по НЗОК
        - всички необходими справки и отчетни регистри по НЗОК, ветерани,
          военнопострадали и военноинвалиди, зелени рецепти
        - ежедневно изпращане на продажбите към централен сървър
        - богат набор от менажерски и счетоводни справки

Галерия
Демо версия
Наш клиент
Ръководство за потребителя